หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย Basic Fire Finghting in Thai ' s Law
ReadyPlanet.com
dot
Home
dot
bulletHome
dot
Admin Member Area
dot
bulletAdmin Member Area/login
bulletAdmin SalesDesk/login
dot
ค้นหา : Search

dot
dot
Newsletter : พิมพ์ e-mail รับข่าวสาร

dot
dot
บุคลากร ผู้สอน วิทยากร
dot
bulletบุคลากร ผู้สอน วิทยากร
dot
สมาชิกเข้าสู่ระบบ : Members Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Login อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
แผนผังเว็บไซต์ : Sitemap
dot
bulletแผนผังเว็บไซต์ : Sitemap
dot
สินค้าและการให้บริการ
dot
bulletสินค้าและการให้บริการ
dot
การสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า
dot
bulletการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า
dot
ฝึกอบรม : Training
dot
bulletหลักสูตรด้านปฐมพยาบาล : CPR,AED and First Aid
bulletหลักสูตรด้านความปลอดภัย : Safety Courses
dot
ฝึกอบรมผู้สอน : Instructor Training
dot
bulletฝึกอบรมผู้สอน : Instructor Training
dot
ASHI & MFA Landing Page
dot
bulletASHI Training Centre
bulletMEDIC First Aid Training Centre
dot
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า : AED/DAE/DEA/PAD
dot
bulletเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า : AED/DAE/DEA/PAD
dot
เครื่องมือและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
dot
bulletเครื่องมือและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
dot
อปกรณ์ฝึกอบรม : Training Equipment
dot
bulletอุปกรณ์ฝึกอบรม : AED/DAE/DEA/PAD Trainer
bulletหุ่นฝึกหัดช่วยชีวิต : CPR Practice Manikin
dot
เครื่องโทรศัพท์ชนิดวิทยุ : Smart IP Radio
dot
bulletเครื่องโทรศัพท์ชนิดวิทยุ : Smart IP Radio
dot
อุปกรณ์ความปลอดภัย ดับเพลิงและป้องกัน
dot
bulletอุปกรณ์ความปลอดภัย ดับเพลิงและป้องกัน
dot
กิจกรรมการฝึกอบรม
dot
bulletกิจกรรมการฝึกอบรม
dot
เรดีแพลนด็อทเน็ต บล็อก : ReayPlan.net Blog
dot
bulletเรดีแพลนด็อทเน็ต บล็อก : ReayPlan.net Blog
dot
คลิปวีดีโอยูทิวบ์ : YouTupe
dot
bulletSunthai Ruengsuk : YouTube
dot
ติดต่อเรา : Contact Us
dot
bulletติดต่อเรา : Contact us
dot
แหล่งความรู้
dot
bulletแหล่งความรู้
dot
กระดานถามตอบ : Webboard
dot
bulletกระดานถามตอบ : Webboard
dot
Safety & Health
dot
bullethsi.com
bulletpushheretosavealife.com
dot
Link
dot
bulletร่วมต่อต้านสแปม! คลิกที่นี่!
bulletทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เพิ่มเพื่อน


หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย
วันที่ 21/10/2019   22:12:36

หลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
Basic Fire Fighting in Thai ' s Law 
ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

        สำหรับ บุคคลทั่วไป ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่อาคาร  สำนักงาน โรงงาน หรือหน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มทุกสถานประกอบการ ที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม จากหน่วยงานที่ทางราชการหรือยอมรับ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555
  2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความปลอดภัย
  3. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม ได้รู้จักและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น
  4. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 27 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้าง ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการ รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนิน การฝึกอบรม
 ภาคทฤษฎีอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และภาคสนามอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

การฝึกอบรมภาคทฤษฎีต้องมีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง  
ต่อหลักสูตรและอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา  ดังต่อไปนี้

(1)ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 
(2) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 
(3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 
(4) การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ 
(5) เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ 
(6) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง 
(7) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(8) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน 
สถานประกอบกิจการ 
 
การอบรมภาคทฤษฎีภายในห้องเรียน ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ และ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยอุปกรณ์จำลองและสาธิตต่าง ๆ

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติต้องมีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงต่อหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและอย่างน้อยต้องมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้

  1. การดับเพลิงจากเพลิงประเภท  เอ  โดยต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน  หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท  เอ
  2. การดับเพลิงจากเพลิงประเภท  บี  โดยต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์  โฟม  ผงเคมีแห้ง  หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท  บี
  3. การดับเพลิงจากเพลิงประเภท  ซี  โดยต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์  ผงเคมีแห้ง  หรือสารเคมีที่สามารถใช้ดับเพลิงประเภท  ซี
  4. การดับเพลิงจากเพลิงประเภท  ดี  โดยต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกโดยวิธีการให้วิทยากรผู้ฝึกสาธิตการดับเพลิงจริงต่อผู้เข้ารับการฝึก
  5. การดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง
การอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติดับเพลิงประเภทต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
ระยะเวลาการฝึกอบรม  1 วัน 
(ทฤษฎีและปฎิบัติ รวม 6 ชั่วโมง )
 09.00 - 16.30  น.
ผู้ดำเนินการฝึกอบรมโดยหน่วยงานผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0836269306
www.readyplan.net


ชื่อ-สกุล : Name - Surname. :  *
อีเมล : Email :  *
โทรศัพท์ : Telephone :  *
เรื่อง : Subject :  *
ข้อความ : Message :  *
Upload photos only :อัพโหลดรูปภาพได้เท่านั้น :หลักสูตรด้านความปลอดภัย : Safety Courses

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฏหมายความปลอดภัย วันที่ 21/10/2019   22:12:50
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า วันที่ 21/10/2019   22:13:06