หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฏหมายความปลอดภัย
ReadyPlanet.com
dot
Home
dot
bulletHome
dot
Admin Member Area
dot
bulletAdmin Member Area/login
bulletAdmin SalesDesk/login
dot
ค้นหา : Search

dot
dot
Newsletter : พิมพ์ e-mail รับข่าวสาร

dot
dot
บุคลากร ผู้สอน วิทยากร
dot
bulletบุคลากร ผู้สอน วิทยากร
dot
สมาชิกเข้าสู่ระบบ : Members Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Login อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
dot
แผนผังเว็บไซต์ : Sitemap
dot
bulletแผนผังเว็บไซต์ : Sitemap
dot
สินค้าและการให้บริการ
dot
bulletสินค้าและการให้บริการ
dot
การสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า
dot
bulletการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า
dot
ฝึกอบรม : Training
dot
bulletหลักสูตรด้านปฐมพยาบาล : CPR,AED and First Aid
bulletหลักสูตรด้านความปลอดภัย : Safety Courses
dot
ฝึกอบรมผู้สอน : Instructor Training
dot
bulletฝึกอบรมผู้สอน : Instructor Training
dot
ASHI & MFA Landing Page
dot
bulletASHI Training Centre
bulletMEDIC First Aid Training Centre
dot
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า : AED/DAE/DEA/PAD
dot
bulletเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า : AED/DAE/DEA/PAD
dot
เครื่องมือและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
dot
bulletเครื่องมือและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
dot
อปกรณ์ฝึกอบรม : Training Equipment
dot
bulletอุปกรณ์ฝึกอบรม : AED/DAE/DEA/PAD Trainer
bulletหุ่นฝึกหัดช่วยชีวิต : CPR Practice Manikin
dot
เครื่องโทรศัพท์ชนิดวิทยุ : Smart IP Radio
dot
bulletเครื่องโทรศัพท์ชนิดวิทยุ : Smart IP Radio
dot
อุปกรณ์ความปลอดภัย ดับเพลิงและป้องกัน
dot
bulletอุปกรณ์ความปลอดภัย ดับเพลิงและป้องกัน
dot
ผลิตและจำหน่ายชุดเครื่องแบบ งานปัก งานสกรีน
dot
bulletผลิตและจำหน่ายชุดเครื่องแบบ งานปัก งานสกรีน
dot
กิจกรรมการฝึกอบรม
dot
bulletกิจกรรมการฝึกอบรม
dot
เรดีแพลนด็อทเน็ต บล็อก : ReayPlan.net Blog
dot
bulletเรดีแพลนด็อทเน็ต บล็อก : ReayPlan.net Blog
dot
คลิปวีดีโอยูทิวบ์ : YouTupe
dot
bulletSunthai Ruengsuk : YouTube
dot
ติดต่อเรา : Contact Us
dot
bulletติดต่อเรา : Contact us
dot
แหล่งความรู้
dot
bulletแหล่งความรู้
dot
กระดานถามตอบ : Webboard
dot
bulletกระดานถามตอบ : Webboard
dot
Safety & Health
dot
bullethsi.com
bulletpushheretosavealife.com
dot
Link
dot
bulletร่วมต่อต้านสแปม! คลิกที่นี่!
bulletทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เพิ่มเพื่อน


หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฏหมายความปลอดภัย
วันที่ 04/08/2019   20:52:23

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555

 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน
รายละเอียด การฝึกอบรม

ประกอบด้วย
1. วิทยาการ 
2. หนังสือรับรอง การอบรมตามกฎหมายกำหนด
3. แบบรายงานผลการฝึกอบรม

เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
การสัมมนา เชิงปฏิบัติการ  3 ชั่วโมง มีหัวข้อดังนี้
1. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ
2. แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ
3. การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมทีมดับเพลิง คณะกรรมการความปลอดภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่อง (1) แผนการดับเพลิง (2) แผนการอพยพหนีไฟ (3) การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
 1. การจําลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริงในสถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการฝึก
  (ตามแผนของสถานประกอบกิจการ ของผู้เข้ารับการฝึกซ้อม )
 2. การอพยพหนีไฟ
 3. การค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
 4. สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม และตอบข้อซักถาม
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการลูกค้า

ตารางการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เวลา

อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

08.00 – 09.00

ลงทะเบียนการอบรม
แนะนำหลักสูตร และ วิทยากร
09.00 – 10.45
10.45 – 12.00
ภาคทฤษฎี
 1. แผนการอพยพ 1 ชั่วโมง
 2. แผนการดับเพลิง 1 ชั่วโมง
 3. แผนการฝึกอพยพ+เคลื่อนย้าย 1 ชั่วโมง

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคปฏิบัติ

ลงทะเบียนที่สนามฝึกภาคปฏิบัติ

13.00 – 16.30

ภาคปฏิบัติ 
 1. อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 2. สรุปผลการดำเนินการ
หมายเหตุ

สถานประกอบกิจการต้องมีแผนอพยพแล้ว 
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

ตารางเวลา ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ผู้ดำเนินการฝึกอบรมโดยหน่วยงานผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติม
เรดีแพลนด็อตเน็ต
www.readyplan.net
โทรศัพท์ 0836269306


ชื่อ-สกุล : Name - Surname. :  *
อีเมล : Email :  *
โทรศัพท์ : Telephone :  *
เรื่อง : Subject :  *
ข้อความ : Message :  *
Upload photos only :อัพโหลดรูปภาพได้เท่านั้น :หลักสูตรด้านความปลอดภัย : Safety Courses

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า วันที่ 17/09/2019   23:24:30
หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย วันที่ 04/08/2019   20:52:10