เรดีแพลนด็อตเน็ต
www.ReadyPlan.net
Safety and Health Products & provide CPR,automated external defibrillator (AED),and first aid training programs

จำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย ไฟฉายและกล่องป้องกัน Pelican กล่องป้องกัน HPRC
MERET™ ผู้นำด้านอุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล  
ดับเพลิง-การภัย กู้ชีพ และอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ กีฬาทางน้ำ
เครื่องอัดอากาศหายใจ 
เครื่องช่วยหายใจชนิดสะพายหลัง : SCBA.BA
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิ
ดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED)
ชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจหนีไฟ : URGENT FirePak Escape Equipment
กระบอกดับเพลิงดับไฟแบบพกพา : Mangia fuoco กระบอกดับเพลิงจากประเทศอิตาลี่ มาตรฐานยุโรป
Hazibag : อุปกรณ์บรรจุ จัดเก็บ จำกัดวัตถุ และขยะมีพิษมาตฐานสากล ภาชนะบรรจุสารพิษ กลุ่ม II,III 
( Containment and Transport ‘Packing Group II,III’ )

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ถังดังเพลิง ระบบป้องกันภัยฟ้าผ่า ระบบควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร
ประตูรีโมท ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
รับบริการตรวจสอบ ซ่อม และบำรุงระบบความปลอดภัยในอาคาร

 ศูนย์ฝึกอบรม เรดีแพลน Ready Plan Training Centre
ASHI and MEDIC First Aid Training Centre
American Safety & Health Institute (ASHI) and MEDIC First Aid Training Centres Thailand
Health & Safety Institute (HSI) United States of America


เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรปฐมพยาบาล 
CPR,AED,First Aid Course
"BLENDED LEARNING" 
ฝึกอบรมในระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตและฝึกทักษะในชั้นเรียน

 เข้าสู่หน้าหลัก : Enter Site ReadyPlan.net