เรดีแพลนด็อตเน็ต
www.ReadyPlan.net
First Aid&CPR,Automated External Defibrillator(AED)Training Provide Programs
Safety and Health Products


ศูนย์ฝึกอบรม เรดีแพลน
Ready Plan Training Centre
ASHI and MEDIC First Aid Training Centres
American Safety & Health Institute (ASHI) and MEDIC First Aid Training Centres Thailand
Health & Safety Institute (HSI) United States of America


จำหน่ายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ
Automated External Defibrillators (AED.)


ให้บริการฝึกอบรมปฐมพยาบาล
First Aid&CPR,AED Training Course
เรียนปฐมพยาบาล หลักสูตรส่วนตัวหรือชั้นเรียน 
เรียนในระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ต"Blended Learning"และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ส่วนตัวหรือกลุ่ม
หลักสูตรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 เข้าสู่หน้าหลัก : Enter Site ReadyPlan.net