เรดีแพลนด็อตเน็ต
www.ReadyPlan.net

Safety and Health Products
First Aid&CPR,Automated External Defibrillator(AED)Training Provide Programs


 ศูนย์ฝึกอบรม เรดีแพลน
Ready Plan Training Centre
ASHI and MEDIC First Aid Training Centres
American Safety & Health Institute (ASHI) and MEDIC First Aid
Training Centres Thailand
Health & Safety Institute (HSI) United States of America


 จำหน่ายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ
Automated External Defibrillators (AED.)


ให้บริการฝึกอบรมปฐมพยาบาล
First Aid&CPR,AED Training Course
  เรียนในระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ต"Blended Learning"และฝึกอบรมในชั้นเรียน ส่วนตัวหรือกลุ่ม

หลักสูตรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 เข้าสู่หน้าหลัก : Enter Site ReadyPlan.net