• เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: ZOLL AED PLUS Defibrillator
  0.00 ฿
 • อุปกรณ์ฝึกอบรมช่วยชีวิต: ZOLL AED Plus Trainer2
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: PowerBeat AED X1-X3 Semi-Automatic
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิต: PRESTAN Professional Manikin
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมการช่วยชีวิต: PRESTAN AED UltraTrainer
  0.00 ฿
 • แผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่: Defibrillation Electrode Pads for Adult CU SP1-SP2
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Mediana HeartOn AED A16
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: SMARTYⓇ SAVER GEO
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Saver One P
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: SMARTYⓇ SAVER PLUS
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: SMARTYⓇ SAVER
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้า: PRIMEDIC SavePads PreConnect-Set
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว: Beurer PO 60 pulse oximeter
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว: Beurer PO 40 pulse oximeter
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว: Beurer PO 30 pulse oximeter
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิต: BRAYDEN PRO Training Manikin
  0.00 ฿
 • เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer LR 500 air purifier
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Radian Heart Guardian HR-501/HR-701 Plus AED Life Mode
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้า: NIHON KOHDEN Disposable Pads For Adult/Pediatric (H329)
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบไม่มีไฟ: BRAYDEN CPR Training Manikin Without Lights Simulate
  0.00 ฿
 • ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Physio Control LiMnO2 Non Rechargeable Battery LIFEPAK 1000 Defibrillator
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่: Adult Electrodes Pads LIFEPAK 1000 Defibrillator
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบมีไฟ: BRAYDEN CPR Training Manikin With Lights Simulate
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Defibtech Lifeline VIEW AED
  0.00 ฿

Visitors: 71,348