หน้าแรก/Home
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
AED/DAE/DEA/PAD
Public Access Defibrillation (PAD)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ 
(Semi Automated External Defibrillator : Semi-AED)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ 
(Automated External Defibrillator : Automatic-Fully-AED) 


เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED.)
เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

ตามกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิต นอกสถานพยาบาล
เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนซึ่ง ป่วยฉุกเฉิน บาดเจ็บฉุกเฉิน
และสอดคล้องกับ ข้อ 29/2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ได้กำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า)
(Automated External Defibrillator : AED)
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะ


 ให้บริการฝึกอบรม
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
CPR,AED, and First Aid Training Courses


แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
SMARTYⓇ SAVER
"WITHIN EVERYONE'S REACH"


เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
SMARTYⓇ SAVER
"WITHIN EVERYONE'S REACH"

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED.) 
แบบพกพา ที่ดีที่สุด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก & ใช้งานง่าย
ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทำการช็อคอย่างรวดเร็ว เพียง 9 วินาที
คำแนะนําด้วยเสียง พร้อมจังหวะเมทโทรนอม
สัญญาณเสียง และภาพ สำหรับผู้ใช้งาน
มาตรฐานกันน้ำ/ฝุ่น IP 58 
ได้รับการทดสอบและรองรับมาตรฐานยุโรป

 


 

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: AED/DAE/DEA/PAD

 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: ZOLL AED PLUS Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: ZOLL AED 3 Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Philips HeartStart FRx AED/Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Physio Control LIFEPAK 1000 AED with ECG display
  0.00 ฿

อุปกรณ์ฝึกอบรม: AED/DAE/DEA/PAD Trainer

 • อุปกรณ์ฝึกอบรมช่วยชีวิต: ZOLL AED Plus Trainer2
  0.00 ฿
 • อุปกรณ์ฝึกอบรมช่วยชีวิต: ZOLL AED 3 Trainer
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมการช่วยชีวิต: Physio-Control LIFEPAK 1000 Training System
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมการช่วยชีวิต: Mediana HeartOn AED Trainer
  0.00 ฿

ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Replacement Batteries And Power Support

 • ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Type 123 Lithium Batteries, Quantity of Ten (10) with Storage Sleeve
  0.00 ฿
 • ก้อนพล้งงานไฟฟ้า: ZOLL AED 3 Battery Pack
  0.00 ฿
 • ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Intellisense® Battery for Powerheart® AED G3 Plus
  0.00 ฿
 • ก้อนพลังงานไฟฟ้า: SCHILLER Battery For SCHILLER FRED easy AED
  0.00 ฿

แผ่นสื่อนำไฟฟ้า: Replacement Electrodes Pads

 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่: CPR-D-Padz® One-Piece Electrode Pad With Real CPR Help
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้า: CPR Uni-padz Univeral (Adult/Pediatric) Electrodes
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่: WEINMANN Defibrillation Electrodes Adult
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่ Powerheart® Defibrillation Adults Pads
  0.00 ฿

ตู้ติดผนัง ตู้ตั้งพื้น ป้ายสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ ติดตั้งเครื่อง: AED/DAE/DEA/PAD

 • ตู้ตั้งพื้น: Stand cabinet with alarm
  0.00 ฿
 • ตู้ติดผนัง: Standard metal wall cabinet with alarm
  0.00 ฿
 • ตู้ติดผนังแบบตั้งพื้นชนิดมีจอภาษาไทย: Video AED Wall Cabinet
  0.00 ฿
 • ป้ายสามเหลี่ยมแสดงสัญลักษณ์ : AED 2 ด้าน : AED V Sign
  0.00 ฿

หุ่นฝึกช่วยชีวิต: CPR Practice Manikin

 • หุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบไม่มีไฟ: BRAYDEN CPR Training Manikin Without Lights Simulate
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบมีไฟ: BRAYDEN CPR Training Manikin With Lights Simulate
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิต: BRAYDEN PRO Training Manikin : Advanced CPR Coaching Smart Evolution of CPR
  0.00 ฿

เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer Air Purifier

 • เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer LR 210 air purifier
  0.00 ฿
 • เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer LR 310 air purifier
  0.00 ฿
 • เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer LR 500 air purifier
  0.00 ฿
Visitors: 15,382