หน้าแรก/Home


 


 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
AED/DAE/DEA/PAD
Public Access Defibrillation (PAD)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ
(Semi Automated External Defibrillator : Semi-AED)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ
(Automated External Defibrillator : Automatic-Fully-AED)ผลิตภัณฑ์ใหม่
- PowerBeat AED X1 
Semi-Automatic
- PowerBeat AED X3 Semi-Automatic
รองรับเสียงปฏิบัติการ 1 - 2 ภาษา (บางรุ่น)
ผลิตภัณฑ์ ViVest ประเทศอังกฤษ


เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED.)
เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ตามกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิต นอกสถานพยาบาล
เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนซึ่ง ป่วยฉุกเฉิน บาดเจ็บฉุกเฉิน
และสอดคล้องกับ ข้อ 29/2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ได้กำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า)
(Automated External Defibrillator : AED)
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะ


 

หลักสูตร
หลักสูตรการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิต กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
CPR,AED and First Aid Training Courses
HSI Adult First Aid | CPR AED

หลักสูตรการรับรองระดับสากล
International Certification Courses

หลักสูตรสำหรับประชาชน
NON - Emergency Medical Services (Non-EMS.)

บัตรรับรองได้รับการยอมรับทั่วโลก 2 ปี
Certification Period 2 Years

American Safety & Health Institute | MEDIC First Aid | EMS Safety Services
สถาบันความปลอดภัยและสุขภาพ
Health & Safety Institute : HSI ประเทศสหรัฐอเมริกา


ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-626-9306
ไลน์ โอเอ (LINE OA) ID: @wzn2534i
เว็บไซต์: https://www.readyplan.net/

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: AED/DAE/DEA/PAD

 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: ZOLL AED PLUS Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: ZOLL AED 3 Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Philips HeartStart FRx AED/Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Physio Control LIFEPAK 1000 AED with ECG display
  0.00 ฿

อุปกรณ์ฝึกอบรม: AED/DAE/DEA/PAD Trainer

 • อุปกรณ์ฝึกอบรมช่วยชีวิต: ZOLL AED Plus Trainer2
  0.00 ฿
 • อุปกรณ์ฝึกอบรมช่วยชีวิต: ZOLL AED 3 Trainer
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมช่วยชีวิต: Physio-Control LIFEPAK 1000 Training System
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมช่วยชีวิต: Mediana HeartOn AED Trainer
  0.00 ฿

ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Replacement Batteries And Power Support

 • ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Type 123 Lithium Batteries, Quantity of Ten (10) with Storage Sleeve
  0.00 ฿
 • ก้อนพล้งงานไฟฟ้า: ZOLL AED 3 Battery Pack
  0.00 ฿
 • ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Intellisense® Battery for Powerheart® AED G3 Plus
  0.00 ฿
 • ก้อนพลังงานไฟฟ้า: SCHILLER Battery For SCHILLER FRED easy AED
  0.00 ฿

แผ่นสื่อนำไฟฟ้า: Replacement Electrodes Pads

 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่: CPR-D-Padz® One-Piece Electrode Pad With Real CPR Help
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้า: CPR Uni-padz Univeral (Adult/Pediatric) Electrodes
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่: WEINMANN Defibrillation Electrodes Adult
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่ Powerheart® Defibrillation Adults Pads
  0.00 ฿

ตู้ติดผนัง ตู้ตั้งพื้น ป้ายสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ ติดตั้งเครื่อง: AED/DAE/DEA/PAD

 • ตู้ตั้งพื้น: Stand cabinet with alarm
  0.00 ฿
 • ตู้ติดผนัง: Standard metal wall cabinet with alarm
  0.00 ฿
 • ป้ายสามเหลี่ยมแสดงสัญลักษณ์ : AED 2 ด้าน : AED V Sign
  0.00 ฿

หุ่นฝึกช่วยชีวิต: CPR Practice Manikin

 • หุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบไม่มีไฟ: BRAYDEN CPR Training Manikin Without Lights Simulate
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบมีไฟ: BRAYDEN CPR Training Manikin With Lights Simulate
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิต: PRESTAN Professional Manikin
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิต: BRAYDEN PRO Training Manikin : Advanced CPR Coaching Smart Evolution of CPR
  0.00 ฿

เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer Air Purifier

 • เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer LR 210 air purifier
  0.00 ฿
 • เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer LR 310 air purifier
  0.00 ฿
 • เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer LR 500 air purifier
  0.00 ฿

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-626-9306
ไลน์ โอเอ (LINE OA) ID: @wzn2534i
เว็บไซต์: https://www.readyplan.net/

Visitors: 59,961