หน้าแรก/Home
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
AED/DAE/DEA/PAD
Public Access Defibrillation (PAD)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ 
(Semi Automated External Defibrillator : Semi-AED)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ 
(Automated External Defibrillator : Automatic-Fully-AED) 


เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED.)
เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

ตามกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิต นอกสถานพยาบาล
เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนซึ่ง ป่วยฉุกเฉิน บาดเจ็บฉุกเฉิน
และสอดคล้องกับ ข้อ 29/2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ได้กำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า)
(Automated External Defibrillator : AED)
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะ


 ให้บริการฝึกอบรม
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
CPR,AED and First Aid Training Courses
บัตรรับรองได้รับการยอมรับในระดับสากล


 

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: AED/DAE/DEA/PAD

 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: ZOLL AED PLUS Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: ZOLL AED 3 Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Philips HeartStart FRx AED/Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Physio Control LIFEPAK 1000 AED with ECG display
  0.00 ฿

อุปกรณ์ฝึกอบรม: AED/DAE/DEA/PAD Trainer

 • อุปกรณ์ฝึกอบรมช่วยชีวิต: ZOLL AED Plus Trainer2
  0.00 ฿
 • อุปกรณ์ฝึกอบรมช่วยชีวิต: ZOLL AED 3 Trainer
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมการช่วยชีวิต: Physio-Control LIFEPAK 1000 Training System
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมการช่วยชีวิต: Mediana HeartOn AED Trainer
  0.00 ฿

ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Replacement Batteries And Power Support

 • ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Type 123 Lithium Batteries, Quantity of Ten (10) with Storage Sleeve
  0.00 ฿
 • ก้อนพล้งงานไฟฟ้า: ZOLL AED 3 Battery Pack
  0.00 ฿
 • ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Intellisense® Battery for Powerheart® AED G3 Plus
  0.00 ฿
 • ก้อนพลังงานไฟฟ้า: SCHILLER Battery For SCHILLER FRED easy AED
  0.00 ฿

แผ่นสื่อนำไฟฟ้า: Replacement Electrodes Pads

 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่: CPR-D-Padz® One-Piece Electrode Pad With Real CPR Help
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้า: CPR Uni-padz Univeral (Adult/Pediatric) Electrodes
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่: WEINMANN Defibrillation Electrodes Adult
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่ Powerheart® Defibrillation Adults Pads
  0.00 ฿

ตู้ติดผนัง ตู้ตั้งพื้น ป้ายสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ ติดตั้งเครื่อง: AED/DAE/DEA/PAD

 • ตู้ตั้งพื้น: Stand cabinet with alarm
  0.00 ฿
 • ตู้ติดผนัง: Standard metal wall cabinet with alarm
  0.00 ฿
 • ตู้ติดผนังแบบตั้งพื้นชนิดมีจอภาษาไทย: Video AED Wall Cabinet
  0.00 ฿
 • ป้ายสามเหลี่ยมแสดงสัญลักษณ์ : AED 2 ด้าน : AED V Sign
  0.00 ฿

หุ่นฝึกช่วยชีวิต: CPR Practice Manikin

 • หุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบไม่มีไฟ: BRAYDEN CPR Training Manikin Without Lights Simulate
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบมีไฟ: BRAYDEN CPR Training Manikin With Lights Simulate
  0.00 ฿
 • หุ่นฝึกช่วยชีวิต: BRAYDEN PRO Training Manikin : Advanced CPR Coaching Smart Evolution of CPR
  0.00 ฿

เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer Air Purifier

 • เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer LR 210 air purifier
  0.00 ฿
 • เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer LR 310 air purifier
  0.00 ฿
 • เครื่องฟอกอากาศ บอยเรอร์: Beurer LR 500 air purifier
  0.00 ฿
Visitors: 26,046