หน้าแรก/Homeอุปกรณ์ช่วยชีวิต
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
AED/DAE/DEA/PAD
Public Access Defibrillation (PAD)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ 
(Semi Automated External Defibrillator : Semi-AED)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ 
(Automated External Defibrillator : Automatic-Fully-AED)ให้บริการฝึกอบรม
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
CPR,AED, and First Aid Training Courses

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: AED/DAE/DEA/PAD

 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: ZOLL AED PLUS Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: ZOLL AED 3 Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Powerheart® AED G5
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Defibtech Lifeline VIEW AED
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Physio Control LIFEPAK 1000 AED with ECG display
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: PRIMEDIC HeartSave Defibrillators
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ: GS CORPULS AED (Automatic-Fully-AED)
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Philips HeartStart FRx AED/Defibrillator
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: NIHON KOHDEN Cardiolife AED-3100K
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: SCHILLER FRED Easy AED
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Mediana HeartOn AED A15
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Nanoomtech HeartPlus™ NT-180 (AED 4 Four)
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: Mindray Beneheart D1 AED (Public)
  0.00 ฿
 • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: M&B AED7000
  0.00 ฿

อุปกรณ์ฝึกอบรม: AED/DAE/DEA/PAD Trainer

 • อุปกรณ์ฝึกอบรมช่วยชีวิต: ZOLL AED Plus Trainer2
  0.00 ฿
 • อุปกรณ์ฝึกอบรมช่วยชีวิต: ZOLL AED 3 Trainer
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมการช่วยชีวิต: Physio-Control LIFEPAK 1000 Training System
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมการช่วยชีวิต: Mediana HeartOn AED Trainer
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมการช่วยชีวิต: Radian Heart Guardian HR-501T AED Trainer Model
  0.00 ฿
 • เครื่องฝึกอบรมการช่วยชีวิต: Mindray BeneHeart D1 AED Trainer
  0.00 ฿

อุปกรณ์เสริมเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: AED/DAE/DEA/PAD

 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าในผู้ใหญ่: WEINMANN Defibrillation Electrodes Adult
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้า: MINDRAY Defibrillation Electrode Pads
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้า: NIHON KOHDEN Defibrillation Pads ADULT/CHILD P-74OK
  0.00 ฿
 • ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้า: PHILIPS Smart Pads II
  0.00 ฿

ตู้ติดผนัง ตู้ตั้งพื้น ป้ายสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ ติดตั้งเครื่อง: AED/DAE/DEA/PAD

 • ตู้ตั้งพื้น: Stand cabinet with alarm
  0.00 ฿
 • ตู้ติดผนัง: Standard metal wall cabinet with alarm
  0.00 ฿
 • ตู้ติดผนังแบบตั้งพื้นชนิดมีจอภาษาไทย: Video AED Wall Cabinet
  0.00 ฿
 • ป้ายสามเหลี่ยมแสดงสัญลักษณ์ : AED 2 ด้าน : AED V Sign
  0.00 ฿

หุ่นฝึกช่วยชีวิต: CPR Practice Manikin

 • หุ่นฝึกช่วยชีวิต: BRAYDEN CPR Training Manikin
  0.00 ฿
Visitors: 8,078