บุคลากร ผู้สอน วิทยากร/Staffs and Instructors

บุคลากร ผู้สอน วิทยากร
Staffs and Instructors

คุณ สันท้าย เรืองสุข (สัน/Sun)
ผู้ฝึกผู้สอน ผู้สอน วิทยากร โค้ช
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
HSI Instructor Trainer,
American Safety & Health Institute | MEDIC First Aid | EMS Safety Services
Instructor-Led Training, CPR,AED and First Aid
Training Center Director (TCD)
Alticor Training Centre
Alticor Company Limited
บริษัท อัลตีคอร์ จำกัด
คุณ แก้วใจ  หุ่นทรงทอง (ติ๊ก/Tik)
ผู้สอน วิทยากร ครูฝึก โค้ช 
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
HSI Instructor,
American Safety & Health Institute | MEDIC First Aid | EMS Safety Services
CPR,AED and First Aid
Staff Training Center
Alticor Training Centre
Alticor Company Limited
บริษัท อัลตีคอร์ จำกัด


 

คุณ ธนาชัย ยิ่งนิยม (กัส/Gust)
ผู้สอน วิทยากร ครูฝึก โค้ช (ภาคสมทบ)
HSI Instructor,
American Safety & Health Institute | MEDIC First Aid | EMS Safety Services

AHA Heartsaver First Aid, CPR & AED Instructor,
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
CPR,AED and First Aid
การดับเพลิงขั้นต้น 

คุณ สุพิชญา บุญวรรณ์ (แมว)
ผู้สอน วิทยากร ครูฝึก โค้ช (ภาคสมทบ)
1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๔
2. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
3. การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
4. การบ่งชี้อันตรายและการประมินความเสี่ยง
5. การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต (First Aid & CPR)
6. ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (Safety on using of Chemical Substance)
7. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
8. การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
9. โรคจากการประกอบอาชีพ
10. การจัดทำคู่มือความปลอดภัย
11. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบังคับในสถานประกอบกิจการ (Training Needs)
12. การเฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)


 คุณ พัชรชัย ณ สงขลา (พัช)
ผู้สอน วิทยากร ครูฝึก โค้ช (ภาคสมทบ)
การแพทย์ฉุกเฉิน EMR & EMT
CPR & AED for Instructor & EMS Simulation
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
CPR,AED and First Aid


 

Visitors: 61,864