หลักสูตรสากล/CPR,AED,and First Aid Courses

หลักสูตร
G2020 Program
HSI Adult First Aid | CPR AED
American Safety & Health Institute | MEDIC First Aid | EMS Safety Services
NON - Emergency Medical Services (Non-EMS.)

หลักสูตร

  1. Adult First Aid | Adult CPR AED
  2. Adult First Aid | Adult/Child CPR AED
  3. Adult First Aid | Adult/Infant CPR AED
  4. Adult First Aid | Adult/Child/Infant CPR AED
  5. Adult First Aid
  6. Adult CPR AED
  7. Adult/Child CPR AED
  8. Adult/Infant CPR AED
  9. Adult/Child/Infant CPR AED

การรับรองหลักสูตรระดับสากล
International Certification Courses
หลักสูตรสำหรับประชาชน
NON - Emergency Medical Services (Non-EMS.)
บัตรรับรองได้รับการยอมรับทั่วโลก 2 ปี
Certification Period 2 Years
สถาบันความปลอดภัยและสุขภาพ
Health & Safety Institute : HSI ประเทศสหรัฐอเมริกา

Visitors: 26,042