หุ่นฝึกช่วยชีวิต: CPR Practice Manikin

อุปกรณ์ฝึกอบรม: Training Equipment
หุ่นฝึกช่วยชีวิต: CPR Practice Manikins

- BRAYDEN CPR Training Manikins
หุ่นฝึกช่วยชีวิต หุ่นผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัว 
แบบมีไฟจำลองการไหลเวียนโลหิตในตัวหุ่น รุ่น IM 13
แบบมีไฟจำลองการไหลเวียนโลหิตในตัวหุ่น รุ่น IM 13-R
ผลิตภัณฑ์ BRAYDEN ประเทศเกาหลีใต้ หรือ ประเทศเนเธอร์แลนด์
- Practi-Man Advance 2-in-1
ชนิดครึ่งตัว 2 ใน 1 ในผู้ใหญ่หรือในเด็กในตัวเดียวกัน
หุ่นฝึกหัดช่วยชีวิตทารกชนิดเต็มตัว
ผลิตภัณฑ์ Practi-Man ประเทศสเปน

Visitors: 26,047