อุปกรณ์ฝึกอบรม: AED/DAE/DEA/PAD Trainer

อุปกรณ์ฝึกอบรม
Training Materials
อุปกรณ์การฝึกอบรมช่วยชีวิต
AED/DAE/DEA/PAD Trainer
อุปกรณ์การฝึกอบรมนี้ ไม่มีการส่งกระแสไฟฟ้าช็อก
This is a TRAINING DEVICE & NO SHOCK IS DELIVERED

- ZOLL AED Plus Trainer II
- ZOLL AED Plus Trainer2
รองรับเสียงปฏิบัติการฝึกอบรมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- ZOLL AED 3 Trainer
รองรับเสียงปฏิบัติการฝึกอบรมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ ZOLL ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Mediana HeartOn AED A15 Trainer
รองรับเสียงปฏิบัติการฝึกอบรมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ Mediana ประเทศเกาหลีใต้
- Physio Control LIFEPAK 1000 Training System
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ Stryker ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- CardiAid CT0207RT AED Trainer
รองรับเสียงปฏิบัติการฝึกอบรมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ผลิตประเทศยอรมัน ผลิตภัณฑ์ CardiAid ประเทศเดนมาร์ก 
- Radian Heart Guardian HR-501T AED Life Mode Trainer Model
รองรับเสียงปฏิบัติการฝึกอบรมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ Radian ประเทศเกาหลีใต้
- Mindray BeneHeart D1 AED Trainer
รองรับเสียงปฏิบัติการฝึกอบรมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
ผลิตภัณฑ์ Mindray ประเทศจีน 
- PRESTAN AED UltraTrainer
รองรับเสียงปฏิบัติการฝึกอบรมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ PRESTAN ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-626-9306
ไลน์ โอเอ (LINE OA) ID: @wzn2534i
เว็บไซต์: https://www.readyplan.net/

Visitors: 61,862