อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย: Lifting and Transporting victims

 อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
- เก้าอี้อพยพฉุกเฉิน : EVAC+CHAIR,
Emergency Evacuation Chair
ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ
- เฝือกลมสุญญากาศชนิด เต็มตัว : MeBer,
Full Body Vacuum Mattress For Adults
ผลิตภัณฑ์ Me.Ber. ประเทศอิตาลี่
-กระดานรองหลังชนิดยาว Hospro รุ่น YDC-7B2
พร้อมชุดประคองศีรษะ และสายรัดเข็มขัด 3 เส้น
ผลิตภัณฑ์ Hospro ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- กระดานรองหลังชนิดสั้น : Kendrick Extrication Device - KED
Hospro รุ่น Body Splint BS-01
ผลิตภัณฑ์ Hospro ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ชุดเปลตัก : HOSPRO Scoop Stretcher รุ่น YDC-4B
ผลิตภัณฑ์ Hospro ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- เปลสนาม : HOSPRO Foldaway Stretcher Rescue Cradle
Hospro รุ่น YDC-1A9
ผลิตภัณฑ์ Hospro ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- เฝือกดามคอชนิดแข็ง
Cervical Hard Collar for Adult
สำหรับในผู้ใหญ่ ปรับได้ 5 ระดับ  
ผลิตภัณฑ์ HOSPRO ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Visitors: 15,383