อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย: Lifting and Transporting victims

อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
- เก้าอี้อพยพฉุกเฉิน : EVAC+CHAIR Emergency Evacuation Chair
Emergency Evacuation Chair: EVAC+CHAIR Model 110
Emergency Evacuation Chair: EVAC+CHAIR Model 300H 
ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-626-9306
ไลน์ โอเอ (LINE OA) ID: @wzn2534i
เว็บไซต์: https://www.readyplan.net/

Visitors: 61,862