เกี่ยวกับเรา/About us

แลเรดีแพลนด็อตเน็ต : ReadyPlan.net
เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน
ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2546 ได้ดำเนินการ ...
จดทะเบียนเปิดเว็บไซต์

ปี 2547 ได้ดำเนินการ ...
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ปี 2559 ได้ดำเนินการ ...
จดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ จนถึงปัจจุบัน

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...
จำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย
ให้บริการฝึกอบรม เช่นการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต


  • บุคลากร ผู้สอน วิทยากรStaffs and Instructors คุณ สันท้าย เรืองสุข (สัน/Sun)ผู้ฝึกผู้สอน ผู้สอน วิทยากร โค้ชการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตHSI Instructor Trainer,American Safety & ...
Visitors: 47,336