เก้าอี้อพยพฉุกเฉิน: EVAC+CHAIR, Emergency Evacuation Chair


เก้าอี้อพยพฉุกเฉิน
EVAC+CHAIR : Emergency Evacuation Chair
รุ่น EVAC+CHAIR 110
เหมาะสำหรับใช้ในการยกและเคลือนย้ายผู้ประสบภัยฉุกเฉิน
ทางบันไดปกติหรือบันไดฉุกเฉิน
สินค้ายอดขายดีทั่วโลกอันดับ 1
ผลิตภัณฑ์ EVAC+CHAIR ประเทศอังกฤษ 

Visitors: 61,860