เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: AED/DAE/DEA/PAD


เครื่องช่วยชีวิต

AED/DAE/DEA/PAD | Defibrillator With Monitor

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า

(AED/DAE/DEA/PAD)

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

(Semi Automated External Defibrillator : Semi-AED)

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ 

(Automated External Defibrillator : Automatic-Fully-AED)

เหมาะสำหรับ  : บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัย สำนักงาน สถานที่สาธารณะต่างๆ

Public Access Defibrillation (PAD)

- ZOLL AED PLUS Defibrillator

- ZOLL AED 3 Defibrillator

- ZOLL AED 3 BLS Defibrillator For BLS Health Care Provider

- ZOLL AED PRO Defibrillator รองรับระบบ Semi-AED หรือ Manual

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ ZOLL เป็นผลิตภัณฑ์รายแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน U.S.A. FDA และ Premarket approval (PMA)

ผลิตภัณฑ์ ZOLL ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

- NIHON KOHDEN Cardiolife AED-3100K

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ NIHON KOHDEN ประเทศญี่ปุ่น

- PRIMEDIC HeartSave PAD

- PRIMEDIC HeartSave AED

- PRIMEDIC HeartSave AED-M

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

รองรับเสียงปฏิบัติการ 4 ภาษาในตัวเครื่อง

ผลิตภัณฑ์ PRIMEDIC ประเทศเยอรมัน

- Mediana รุ่น HeartOn AED A10

- Mediana รุ่น HeartOn AED A15

- Mediana รุ่น HeartOn AED A16

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

(Semi Automated External Defibrillators , Semi AED)

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

รองรับเสียงปฏิบัติการ 3 ภาษาในตัวเครื่อง (A16)

ผลิตภัณฑ์ MEDIANA ประเทศเกาหลีใต้ มาตรฐานยุโรป

 

- Physio Control LIFEPAK 1000 Defibrillator

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

แบบมีจอภาพพร้อมระบบแนะนำด้วยข้อความและสัญญาณเสียง

รองรับระบบ Semi-AED หรือ Manual

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน U.S.A. FDA และ Premarket approval (PMA)

ผลิตภัณฑ์ Stryker ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

- WEINMANN MEDUCORE Standard Defibrillator

แบบมีจอภาพพร้อมระบบแนะนำด้วยข้อความและสัญญาณเสียง

รองรับระบบ Semi-AED หรือ Manual ระบบเสียงภาษาอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ Weinmann ประเทศเยอรมัน

 

- Powerheart AED G3 Plus Semi-Automatic

- Powerheart AED G3 Plus Automatic-Fully

- Powerheart AED G3 Pro Semi-Automatic

- Powerheart AED G3 Pro Automatic-Fully

- Powerheart® AED G5 Semi-automatic

- Powerheart® AED G5 Fully Automatic

รองรับเสียงปฏิบัติภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน U.S.A. FDA และ Premarket approval (PMA)
ผลิตภัณฑ์ Cardiac Science ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Radian Heart Guardian HR-501 AED Life Mode
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
- Radian Heart Guardian HR-503 AED Life Mode
รองรับเสียงปฏิบัติการ 4 ภาษาในตัวเครื่อง
ผลิตภัณฑ์ Radian ประเทศเกาหลีใต้ มาตรฐานยุโรป

- STELLA AED AST15

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์ STELLA ประเทศไทย หรือเอเชีย

 

- SCHILLER FRED Easy AED

แบบมีจอภาพพร้อมระบบแนะนำด้วยข้อความและสัญญาณเสียง

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ Schiller ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

- Philips HeartStart FRx AED/Defibrillator

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

- ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Philips Heartstart FR2 AED Defibrillator Battery

ผลิตภัณฑ์ PHILIPS ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป หรือเอเชีย หรือประเทศไทย

 

- Mindray Beneheart D1 AED (Public)

- Mindray Beneheart D1 AED (Pro)

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน

ผลิตภัณฑ์ Mindray ประเทศจีน

 

- GS CORPULS AED Automatic-Fully

หน้าจอสี (TFT LCD Screen) เสียง ภาพ และข้อความ

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ GS ประเทศเยอรมัน

 

- Defibtech รุ่น Lifeline DDU-100

- Defibtech รุ่น Lifeline VIEW AED 

ระบบเสียงภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ Defibtech ที่ได้รับมาตรฐาน U.S.A. FDA และ Premarket approval (PMA)

ผลิตภัณฑ์ Defibtech ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

- CU Medical AED รุ่น i-PAD NF1200

- CU Medical AED รุ่น i-PAD CU-SP1

- CU Medical AED รุ่น i-PAD CU-SP2

รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ CU Medical ประเทศเกาหลีใต้

- Nanoomtech รุ่น HeartPlus™ NT-180 (AED 4 Four)

ระบบปฏิบัติการเสียงภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลี

ผลิตภัณฑ์ NANOOMTECH ประเทศเกาหลีใต้ หรือประเทศไทย หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเอเชีย หรือยุโรป

- SMARTYⓇ SAVER
- SMARTYⓇ SAVER PLUS

แบบพกพา ที่ดีที่สุด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก & ใช้งานง่าย ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

ได้รับการทดสอบและรองรับมาตรฐานยุโรป

 
- คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
 และได้รับแนะนำการใช้งานเครื่องและหรือการฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัย

Visitors: 15,380