เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า: AED/DAE/DEA/PAD

 

เครื่องช่วยชีวิต
AED/DAE/DEA/PAD | Defibrillator With Monitor
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
(AED/DAE/DEA/PAD)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ 
(Semi Automated External Defibrillator : Semi-AED)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดอัตโนมัติ 
(Automated External Defibrillator: Automatic-Fully-AED)
เหมาะสำหรับ: บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัย สำนักงาน สถานที่สาธารณะต่างๆ
Public Access Defibrillation (PAD)

- ZOLL AED PLUS Defibrillator
- ZOLL AED 3 Defibrillator
- ZOLL AED 3 BLS Defibrillator For BLS Health Care Provider
- ZOLL AED PRO Defibrillator รองรับระบบ Semi-AED หรือ Manual
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ ZOLL เป็นผลิตภัณฑ์รายแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน U.S.A. FDA และ Premarket approval (PMA) 
ผลิตภัณฑ์ ZOLL ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - NIHON KOHDEN Cardiolife AED-3100K
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น 
ผลิตภัณฑ์ NIHON KOHDEN ประเทศญี่ปุ่น

- PRIMEDIC HeartSave PAD
- PRIMEDIC HeartSave AED
- PRIMEDIC HeartSave AED-M
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
รองรับเสียงปฏิบัติการ 4 ภาษาในตัวเครื่อง
ผลิตภัณฑ์ PRIMEDIC ประเทศเยอรมัน

- Mediana รุ่น HeartOn AED A10
- Mediana รุ่น HeartOn AED A15
- Mediana รุ่น HeartOn AED A16
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ 
(Semi Automated External Defibrillators , Semi AED)
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
รองรับเสียงปฏิบัติการ 3 ภาษาในตัวเครื่อง (A16)
ผลิตภัณฑ์ MEDIANA ประเทศเกาหลีใต้ มาตรฐานยุโรป

 - Physio Control LIFEPAK 1000 Defibrillator
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
แบบมีจอภาพพร้อมระบบแนะนำด้วยข้อความและสัญญาณเสียง
รองรับระบบ Semi-AED หรือ Manual
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน U.S.A. FDA และ Premarket approval (PMA)
ผลิตภัณฑ์ Physio Control ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - WEINMANN MEDUCORE Standard Defibrillator
แบบมีจอภาพพร้อมระบบแนะนำด้วยข้อความและสัญญาณเสียง
รองรับระบบ Semi-AED หรือ Manual ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ Weinmann ประเทศเยอรมัน

- Powerheart AED G3 Plus Semi-Automatic
- Powerheart AED G3 Plus Automatic-Fully
- Powerheart AED G3 Pro Semi-Automatic
- Powerheart AED G3 Pro Automatic-Fully
- Powerheart® AED G5 Semi-automatic
- Powerheart® AED G5 Fully Automatic
รองรับเสียงปฏิบัติภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน U.S.A. FDA และ Premarket approval (PMA)
ผลิตภัณฑ์ Cardiac Science ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Radian Heart Guardian HR-501 AED Life Mode
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
- Radian Heart Guardian HR-503 AED Life Mode
รองรับเสียงปฏิบัติการ 4 ภาษาในตัวเครื่อง
ผลิตภัณฑ์ Radian ประเทศเกาหลีใต้ มาตรฐานยุโรป

- STELLA AED AST15
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย
ผลิตภัณฑ์ STELLA ประเทศไทย หรือเอเชีย 

- SCHILLER FRED Easy AED
แบบมีจอภาพพร้อมระบบแนะนำด้วยข้อความและสัญญาณเสียง
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ Schiller ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

- Philips HeartStart FRx AED/Defibrillator
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
- เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด
Philips Efficia DFM100 Defibrillator/Monitor
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
- ก้อนพลังงานไฟฟ้า: Philips Heartstart FR2 AED Defibrillator Battery
ผลิตภัณฑ์ PHILIPS ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป หรือ เอเชีย หรือประเทศไทย

- Mindray Beneheart D1 AED (Public)
- Mindray Beneheart D1 AED (Pro)
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน
ผลิตภัณฑ์ Mindray ประเทศจีน

- GS CORPULS AED Automatic-Fully
หน้าจอสี (TFT LCD Screen) เสียง ภาพ และข้อความ
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ GS ประเทศเยอรมัน

- Defibtech รุ่น Lifeline DDU-100
- Defibtech รุ่น Lifeline VIEW AED 
ระบบเสียงภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ Defibtech ที่ได้รับมาตรฐาน U.S.A. FDA และ Premarket approval (PMA)
ผลิตภัณฑ์ Defibtech ประเทศสหรัฐอเมริกา

- CU Medical AED รุ่น i-PAD NF1200
- CU Medical AED รุ่น i-PAD CU-SP1
- CU Medical AED รุ่น i-PAD CU-SP2
รองรับเสียงปฏิบัติการภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ CU Medical ประเทศเกาหลีใต้

- Nanoomtech รุ่น HeartPlus™ NT-180 (AED 4 Four)
ระบบปฏิบัติการเสียงภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลี
ผลิตภัณฑ์ NANOOMTECH ประเทศเกาหลีใต้ หรือประเทศไทย หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเอเชีย หรือยุโรป

- SMARTY SAVER
- SMARTY SAVER PLUS
- SMARTY SAVER GEO
แบบพกพา ที่ดีที่สุด น้ำหนักเบา ได้รับการทดสอบและรองรับมาตรฐานยุโรป 
ผลิตภัณฑ์ A.M.I. ITALIA ประเทศอิตาลี่

- Saver One P
ได้รับการทดสอบและรองรับมาตรฐานยุโรป 
ผลิตภัณฑ์ A.M.I. ITALIA ประเทศอิตาลี่

- PowerBeat AED X1 Semi-Automatic
- PowerBeat AED X3 Semi-Automatic
รองรับเสียงปฏิบัติการ 2 ภาษา (บางรุ่น)
ผลิตภัณฑ์ ViVest ประเทศอ้งกฤษ หรือยุโรป หรือเอเชีย หรือประเทศไทย

- คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
 และได้รับแนะนำการใช้งานเครื่องและหรือการฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-626-9306
ไลน์ โอเอ (LINE OA) ID: @wzn2534i
เว็บไซต์: https://www.readyplan.net/

Visitors: 61,860